Barcelona, primera capital mundial de les polítiques del temps 0 150

Barcelona

Barcelona esdevé la primera capital mundial de les polítiques del temps, una figura creada per la Xarxa de Governs Locals i Regionals amb l’objectiu de generar més consciència sobre les polítiques del temps, donar-los més visibilitat i estendre’n els beneficis a la societat, les empreses i el planeta.

S’ha preparat un programa d’esdeveniments, que tindran lloc durant tot l’any, pensat per promoure canvis en l’organització social que millorin les necessitats de la gestió temporal de la vida quotidiana i trobin solucions per guanyar qualitat de vida.

La ciutat pretén col·locar-se com a referent mundial en aquesta qüestió i col·laborar amb les més de 100 organitzacions d’arreu involucrades en un projecte creat per la Xarxa de Governs Locals i Regionals de Polítiques del Temps. De fet, destaquen polítiques impulsades per Barcelona com ara el canguratge municipal.

Entre els objectius principals de la capitalitat, que referma la ciutat com a referent mundial en les polítiques del temps, destaquen els següents:

Desplegar la Declaració de Barcelona sobre les polítiques del temps, signada per 75 institucions, organitzacions i centres de recerca mundials, que reclama reconèixer el dret al temps com un dret de la ciutadania, repartit de manera equilibrada, igualitària, saludable i eficient.

Amb aquest desplegament es pretén desenvolupar i implementar polítiques del temps que millorin la qualitat de vida de les persones, abordant aspectes com l’impacte de la digitalització i el teletreball, la bretxa de gènere en la pobresa de temps, l’equilibri entre la vida laboral i personal, horaris més saludables o la mobilitat sostenible.

L’objectiu del desenvolupament de la declaració és tenir un full de ruta 2022-2024 per aconseguir que la Unió Europea inclogui recomanacions concretes del dret al temps i es formalitzi l’Agenda Urbana del Temps.

Dinamitzar la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps, composta per diverses entitats locals i regionals catalanes, franceses i italianes, que té l’objectiu de compartir coneixements, intercanviar experiències i bones pràctiques de ciutats i regions i avançar conjuntament en l’agenda de les polítiques del temps a partir del treball conjunt i les experiències compartides.

Preparar la Time Use Week dels anys 2022 i 2023, l’espai internacional d’impuls de les polítiques del temps.

Declaració de Barcelona sobre les polítiques del temps

1. Treballarem per generar consciència, desenvolupar i implementar polítiques de temps que avancin cap a una societat més sana, igualitària, més productiva i sostenible, que garanteixi que el dret al temps sigui reconegut com un dret fonamental de tota la ciutadania i que es distribueixi de forma equitativa.

2. Promourem el diàleg i treballarem amb tots els sectors rellevants dins de cada àrea (inclosos els poders públics, les organitzacions privades i socials, la societat civil i el món acadèmic) en la formulació, implementació i avaluació de totes les polítiques, programes i iniciatives; i buscar coherència entre ells.

3. Fomentarem la coordinació interdepartamental i intersectorial a nivell internacional, europeu, nacional, regional, municipal i comunitari, treballant per integrar les consideracions de política de temps en les polítiques, programes i iniciatives socials, de gènere, econòmiques i ambientals, incloses les relacionades amb els Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS), el Pacte Verd Europeu, el Pilar Social Europeu i el Procés “Future of Europe”.

4. Participarem en el desenvolupament d’un “Marc de polítiques de temps per a l’acció (2022-20232)”, amb l’objectiu de generar consens polític i fer recomanacions per a una agenda de política de temps global i desenvolupar una agenda de temps urbà.

5. Basant-nos en aquest consens, revisarem i modificarem les polítiques, plans i regulacions existents per implementar recomanacions de polítiques de temps en totes les institucions i organitzacions responsables.

6. Promourem i donarem suport a la Time Use Week, com a esdeveniment anual, internacional, interdisciplinari i interinstitucional per fomentar les polítiques de temps i compartir el progrés de les polítiques de temps i de la investigació.

7. Continuarem col·laborant per formalitzar la xarxa urbana de polítiques del temps internacional, com una xarxa dinàmica per compartir bones pràctiques sobre polítiques de temps locals i urbanes, per compartir recomanacions i demandes importants i per millorar la visibilitat de les polítiques i xarxes de polítiques de temps locals i regionals.

8. Promourem, durem a terme i compartirem investigacions rellevants sobre l’ús del temps de tots els camps per tal de contribuir al coneixement existent. Per això, continuarem cooperant amb l’IATUR (l’Associació de Recerca en Usos del Temps Mundial) i en trobar una major integració entre la investigació i les polítiques de temps i treballar conjuntament en la creació de l’Acadèmia Europea de Polítiques del Temps.

9. Promourem el debat entre la comunitat científica i les personalitats polítiques responsables implicades en la fi del canvi d’hora estacional, establint la salut i benestar com a criteri principal, garantint la llibertat individual.

10. Animarem altres parts interessades a unir-se a aquesta Declaració.

Per conèixer més …. Ajuntament de Barcelona

Previous ArticleNext Article

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *